O Nas

Gabinety Rozwoju zostały założone z inicjatywy dr Major, której głównym celem zawodowym jest poszerzanie zakresu swoich działań służących poprawie jakości życia swoich Pacjentów. Mając na uwadze realizację powyższego celu, uruchomiła Gabinety Rozwoju dr Major, które aktywnie działają na terenie Warszawy oraz w wymiarze online. Dr Major stawia na cykliczne, kompleksowe wsparcie człowieka w każdym wieku rozwojowym.

Gabinety prowadzą regularną diagnostykę oraz sesje terapeutyczne w zakresie: logopedii, neurologopedii, pedagogiki, psychologii, coachingu, fizjoterapii oraz integracji sensorycznej. Specjaliści realizują indywidualne podejście do każdego Pacjenta, uważnie dobierając kierunek terapii oraz pracy nad danym problemem. Gabinety znajdują się na warszawskim Śródmieściu. 

Marzena Major

Założycielem Gabinetów Rozwoju jest Pani Marzena Major, doktor nauk społecznych certyfikowany neurologopeda, pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta SI drugiego stopnia, coach, specjalista PR oraz komunikacji społecznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wspomaga dzieci, młodzież oraz dorosłych w trudnościach komunikacyjnych, społecznych, relacyjnych. W ramach praktyki neurologopedycznej pracuje z zakłóceniami i zaburzeniami mowy, afazją, dysfazją dziecięcą, dysfagią, dyzartrią, dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, jąkaniem, trudnościami w zakresie komunikacji oraz porozumiewania się. Wspiera terapeutycznie dzieci ze spektrum Autyzmu/Aspergera oraz ich rodziców. Prowadzi terapię terapeutyczno – edukacyjną metodą alternatywnej i wspomagającej komunikacji językowej systemem znakowo – obrazowym, terapię miofunkcjonalną, terapię wspomagającą porozumiewanie się gestem – obrazem – słowem, terapię zaburzeń funkcji jamy ustnej oraz przyjmowaniu pokarmów u dzieci.

Misja i cele

Misją Gabinetów rozwoju jest profesjonalnie wspieranie i niesienie pomocy, dzieciom, młodzieży oraz osobom  dorosłym w trudnościach, które mają negatywny wpływ na jakość życia. Szeroki wachlarz usług realizowany w gabinetach  ma  na celu wypracowanie systemowych i kompleksowych rozwiązań poprawiających zaburzone obszary.

Nasz zespół tworzy grupa specjalistów, składający się z:

  • psychologów,
  • logopedów,
  • neurologopedów,
  • terapeutów SI,
  • fizjoterapeutów,
  • oligofrenopedagogów,
  • coachów,
  • laryngologów,
  • oraz psychiatrów

Skontaktuj się z Nami!

Telefon:

690 559 325
22 579 38 86

Adres:

Noakowskiego 16/20b,
00-661 Warszawa.

Adres e-mail:

gabinetyrozwoju.dr.major@gmail.com